Қауіпсіздік саясаты

Ақпараттық портал мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын сақтау саласында халыққа және ұйымдарға ақпараттық қызмет көрсетуге арналған.

Қолданушылар

Порталда қолданушылар «Қолжетімділіктің интерактивті картасы» бөлімінде нысандардың қолжетімділігі туралы пікірлерін, өзінің ескерпелерін және ұсыныстарын қалтыруға мүмкіндігі бар.

Бұл бөлім жалпыға қолжетімді болып табылады, сондықтан осы бөлімге енгізілген мәліметтер порталға барлық келушілеріне қолжетімді болады.

Коммуникация

Тіркелінген әрбір қолданушының электрондық поштасына сәттілікпен тіркелінгенін растайтын хабарлама келеді. Қолданушылар порталдан қосымша ақпараттық сервистердің іске асырылған шарасы бойынша ақпараттарды алулары мүмкін.

Сілтемелер

Порталда қолданушыларға қолайлы болу үшін басқа сайттарға өтуге сілтемелер бар. Портал әкімшілігі осы сайттардың қауіпсіздік саясатына, мазмұнына, сапалығына жауапты емес. Осы мәлімдеме құпиялылық туралы тек порталдағы тікелей жарияланған ақпараттарға қатысты.

Қауіпсіздік

Портал әкімшілігі қолданушылардың тіркеу жазбалар қауіпсіздігін санкцияланбаған қол жетімділіктен қамтамасыз етеді. Қолданушы порталдың дербес жабық бөліктеріне (Жеке кабинет) кіру үшін өзінің идентификаторын (логин немесе mail адресі) және құпия сөзді енгізуіне тиісті. Өзінің тіркеу жазба деректерін қолданушы құпиялы түрде сақтау керек. Үшінші тұлғаға осы ақпараттарды хабарлауға тыйым салынған. Егер қолданушы құпия сөзін қауіпті деп санаса, ол өзінің Жеке кабинетіне кіріп өзгерте алады.

Контентті қолдану
  1. Портал және порталда орналастырылған кейбір объектілер Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (бұдан әрі - ҚР ЕХӘҚМ) зияткерлік меншігі болып табылады. Мұндай объектілерді пайдалану Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленеді.
  2. ҚР ЕХӘҚМ келісімінсіз осы порталдан кез-келген контентті көшіруге, көбейтуге, қайта жариялауға, жүктеуге, жариялауға, эфирге жіберуге, беруге немесе таратуға қатаң тыйым салынады. Порталдағы контентті пайдалану және порталға сілтемені жариялауға немесе дауыстап айтуға тек ҚР ЕХӘҚМ келісімімен ғана мүмкін болады.
Қауіпсіздік саясатының өзгерісі туралы

Портал әкімшілігі кез келген уақытта, қолданушыларға ескертусіз редакцияланған күнін көрсете отырып, Қауіпсіздік саясат шартын өзгертуге құқығын қалдырады. Қауіпсіздік саясаты мәтінінің өзгерістерін қолданушы өздігінен қадағалауға тиіс.

2020 жылғы 19 ақпан